[Skip to Content]

Optimaliseren werk

Om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de medewerkers te bevorderen wordt gebruik gemaakt van de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak.

Immens Advies helpt u met de praktische vertaling hiervan op de werkvloer.

Per functiegroep stellen we vast welke arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's voorkomen. We beoordelen het risiconiveau en formuleren maatregelen om de arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's te beheersen of op te heffen. Dit resulteert in het opstellen van een gezondheidsrisicoprofiel per functiegroep, welke is gerelateerd aan de RI&E. Met deze profielen heeft de klant een instrument in handen om gezondheid en vitaliteit functiegroepgericht te beïnvloeden.

Klik voor meer informatie op werkplekrisicoscan.

Optimaliseren van mens en werk » Immens advies » Optimaliseren werk

Optimaliseren van
mens en werk