[Skip to Content]
Tillen en dragen
Duwen en trekken
Trillingen en schokken
Werkhoudingen
Repeterende handelingen
Energetische belasting
Gemiddelde zwaarte van het werk
Mentale belasting
Emotionele belasting
Fysieke belasting
Mentale belasting
Emotionele belasting
Fysieke belasting
Mentale belasting
Emotionele belasting
Fysieke belasting
Verlichting en daglicht
Geluid
Klimaat & ventilatie
Toxisch / biologisch / gevaarlijk (Stof, gas, damp, straling)
Ergonomie (hulpmiddelen)
Persoonlijke Beschermingsmiddelen
Veiligheid algemeen
Binnen uw bedrijf kunnen we de diverse werkplekken op objectieve wijze in kaart brengen
Binnen het dashboard kunt u selecteren over de afdelingen heen, wat het makkelijker maakt om organisatie breed te kijken
Alle aanwezige werkplekken/ functies worden apart in kaart gebracht
Betreft het aantal in kaart gebrachte werkplekken

Toelichting

Om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de medewerkers te bevorderen wordt gebruik gemaakt van de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak.

Immens Advies helpt u met de praktische vertaling hiervan op de werkvloer.

Per functiegroep stellen we vast welke arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's voorkomen. We beoordelen het risiconiveau en formuleren maatregelen om de arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's te beheersen of op te heffen. Dit resulteert in het opstellen van een gezondheidsrisicoprofiel per functiegroep, welke is gerelateerd aan de RI&E. Met deze profielen heeft de klant een instrument in handen om gezondheid en vitaliteit functiegroepgericht te beïnvloeden.