[Skip to Content]

Informens

Informens is een instrument dat ingezet kan worden om de leefstijl, gezondheid, fitheid en daarmee het werkvermogen van medewerkers in kaart te brengen. Met de daaruit af te leiden Net Employability Score (NES) wordt beoogd een beeld te geven van de duurzame inzetbaarheid van een organsitie. Immens advies is eigenaar en bouwer van de Informens.

De NES-score is gekoppeld aan een dashboard dat tot doel heeft managers in één oogopslag inzicht te geven in hoe het staat met de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers binnen hun afdeling. 

Informens heeft zich hierbij laten adviseren door TNO.

Voor meer informatie ga naar www.informens.nl

Optimaliseren van mens en werk » Immens advies » Informens

Optimaliseren van
mens en werk